You are currently viewing بلوط

بلوط

بلوط – از تیره پیاله داران

نامهای دیگر : دارمازی – سندان – شن (درخت آن) – قلابو – ثمرالفواء – عفصیج – بری


خواص بلوط 

(طبع آن سرد و خشک است) – قابض – قلیائی کننده خون – استفراغ خونی – اسهال – اسهال خونی (پوست – برگ – میوه) – ترش کردن معده – تب (جوشانده پوست) رماتیسم – واریس (جوشانده برگ) – گلودرد (غرغره با جوشانده پوست) – زخم معده ( میوه رسیده) نیروی جنسی – گواتر (دم کرده پوست) * – خستگی (جوشانده پوست) – تنگی نفس – اخلاط خونی – زخم روده – سفیدی دندان (خاکستر چوب) – آکله (خاکستر چوب) – بی اختیاری ادرار (برگ) – قطره قطره آمدن ادرار – تکرار ادراری و شب ادراری (میوه آن با کندر و با روغن زیتون هر روز) *.

 ورم لوزه (جوشاندن و غرغره کردن) – زخم چرکی – واریس – اگزما – قاعدگی (تنظیم) – فیبروم رحم – مغذی – بواسیر – زخم جوش دهان – مسمومیت با فلزات و آلکالوئید (پوست) – التیام زخم (سوزانده برگ) * – کم خونی – رطوبت معده – ترک لب و دست – اسکوربوت – ترشحات سفید خانمها – تجمع آب در مفاصل (کمپرس جوشانده پوست) – تصلب شرائن – احساس گرمای ناگهانی – زرد زخم (جوشانده پوست بصورت استعمال خارجی) – خونریزی.


مضرات بلوط

سوء مزاج – قولنج (کولیت روده و معده (زیاده روی) – نفخ -سردرد – چاقی – زیاد کننده سودا – حلق و سینه – سمی (جوانه تازه) – زنان حامله (جوانه تازه) – سردرد- آمبولی (برگ)


مقالاتی از گیاهان دارویی