You are currently viewing به لیمو

به لیمو

به لیمو

نامهای دیگر : لویسه – لویزه


خواص به لیمو

(طبع آن سرد و تر است) – معطر کردن نوشیدنی – تب – نفخ – آرامش بخش – تنشنج – اعصاب – معده – تپش قلب – میگرن – سرگیجه – صدای گوش – خستگی – التیام زخم (ضماد برگ) – گاز روده .


مقالاتی از گیاهان دارویی