خارشتر

از ترنجبین بدست می آید و نامهای دیگر آن عبارتند از : شترخار – اشترغاز – خارترانگبین – علف ترنجبین – کس – شوک الجمل – خاراشتری – جوانا – محروب – شوکه المبارک – زنی العجم (ریشه) – زنجبیل الفارس (ریشه).

 

خواص خارشتر

 

خواص خارشتر

.

.


 

فهرستی از خواص خارشتر

 

طبع آن گرم و بسیار خشک است – مدر – اشتها -تب – ورم پروستات (عرق) – سنگ کلیه و ناراحتیهای مجاری ادرار – عرق آور – التیام زخم – بیماری آمیزشی – مسمومیت (ترشی آن) – یرقان – تقویت عمومی – ورم (ضماد با سرکه) – تنقیه معده (سرکه آن) – بواسیر(عرق) – سرطان – میگرن – تپش قلب – خلط آور – باز کننده عروق خونی (جوشانده گیاه) – سنگینی گوش (دود دادن) – لاغری (ناشتا) ۔ سر – نیروی جنسی – ضد سودا – سنگ کیسه صفرا – بواسیر – کهیر (یک ساعت قبل از غذا) – ترشحات زنانگی – استسقاء – سرطان – سنگ کلیه – تب – سرخک – مخملک – اشتها*


مضرات خارشتر

استفراغ (زیاده روی) – سردرد (در بعضی مزاجها).


مقالاتی از گیاهان دارویی


 

بازدیدها: 245

خارشتر