You are currently viewing پنبه

پنبه

پنبه

نامهای دیگر : قطن – پنبوق – کوتون – گویمسپیوم – کلوزه – حب القطن (پنبه دانه) – قور (پنبه تازه)


خواص پنبه

(طبع آن گرم و خشک است) – دارای ویتامین E (دانه) – منبع فسفر (کنجاله تخم) – ضد آلرژی(ضماد شکوفه و برگ) – نرم کننده سینه (مغز دانه) – شادی آور (شکوفه) – وسواس – ورم (سوخته را ضماد کنید) اسهال (آب برگ با شربت سیب) – اسهال خونی (ریشه) – سردرد (پنبه دانه) – رعشه (پوشیدن البسه پنبه ای) – زگیل (بر زگیل گذاشتن و آنرا آتش زدن تا داغ شود).

معده – لاغری (مغز پنبه دانه با سکنجبین در گرم مزاجان و با دارچین در سرد مزاجان *) – گوش درد (چکاندن روغن) – زیاد کننده اسپرم (مغز تخم پنبه) – نیروی جنسی (دانه) – انزال زودرس (تخم) – ورم بیضه (دانه پنبه از غوزه جدا شده را گرم کنید روی برگ انجیر پهن کنید و ضماد کنید) – جنون (شکوفه) – حافظه (شربت شکوفه) – نازائی (۳ ماه روزی ۲۰ گرم مغز دانه) – سهولت زایمان (پوست ریشه) – احتقان رحم(حمام ته نشین) – قاعده آور (پوست ریشه – گل) – آغاز دیوانگی (شربت) – سوختگی (ضماد شکوفه و برگ) – نقرس (ضماد آب برگ آن + روغن گل).


مضرات پنبه

آستم (پنبه دانه) – سردرد (پنبه دانه) – سمی (پوست پنبه رغن گرفته – کنجاله) – زنان حامله – کلیه (پنبه دانه)


مقالاتی از گیاهان دارویی