آلبالو

 آلبالو نامهای دیگر : قراصيا حب الملوک - آلوبو على البالوی ترش) - آلی بالی قاراسیای ورمی خواص  آلبالو مصرف آلبالو خشکه به جای قرص استامینوفن آلبالو خشکه به عنوان…

ادامه مطلب آلبالو