ترنجبین

ترنجبین (از خارشتر بدست می آید) نام دیگر ترنجبین : ترنگبين   خواص ترنجبین   خواص ترنجبین بصورت فهرست وار (طبع آن گرم و تر است)- ملین - نیروی جنسی (با شير) - ضد سودا- بیماریهای عفونی - سرفه - نرم کننده سینه و روده – عطش - تب - استسقاء - حصبه - یبوست - ترس - اسید اوریک - کیسه صفرا - سنگ کیسه صفرا - استفراغ - سخت ادراری (با روغن کره گاو) - سردرد(در آب حل کنید و بخورید و بعد گلاب بنوشید) - زیبائی نوزاد - خارش پوستی مقالاتی از گیاهان دارویی  

ادامه خواندن ترنجبین