بامیه

بامیه نامهای دیگر: باميا - بهندی - مشک دانه دانه) خواص بامیه دارای پروتئین و ویتامینهای B - نشاسته - کلسیم - پتاسیم - منیزیم - اسيد فسفریک (دانه) -…

ادامه مطلببامیه