برگ بو

برگ بو نامهای دیگر: غار - باهشان - غارگیلاسی - دهمشت - مغار - شکاف کوه - رند - دفنه - شجره الوند خواص برگ بو (طبع آن گرم و خشک است) - خوشبوکننده چای - سرماخوردگی ضعف و خستگی ناشی از سرماخوردگی - استسقاء - سوءهاضمه - ترش کردن معده - تقویت معده – عفونت معده – نفخ معده - اشتها – رگ به رگ شدن اعضاء - شستشوی زخم - گزیدن زنبور (ضماد برگ) - درد دندان (مضمضه با عسل) - حافظه (دانه با عسل) - برونشیت مزمن - تنگی نفس و سرفه (دانه) - كبد (دانه) - طحال (دانه) - وسواس و صرع و کمر درد و مفاصل (دانه) - زخم روده (دانه با عسل) - سردرد - بازکننده دهانه رگها ترومبوز - تصلب شرائن - مدر(روغن) - سنگ کلیه – امراض رحم (حمام ته نشین در جوشانده دانه) - بواسیر -تب (جوشانده با پوست خشک نارنج) - بازکننده قاعدگی و تنظیم قاعدگی (دم کرده…

ادامه خواندن برگ بو