ویروس کرونا

روزه داری و کرونا پیشگیری از کرونا نکاتی که باید در هنگام استفاده از عابر بانک برای جوگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت گردد 1 .حتی الامکان سعی کنید جابجایی های پولی و یا خرید را با اپلیکیشن نصب شده بر روی گوشی خودتان انجام دهید تا نیاز به استفاده از سیستمهای عابر بانک را به حداقل برسانید.2 .در صورت نیاز، اگر با قصد برداشتن پول از عابر بانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.3 .هنگام رسیدن به دستگاه عابر بانک با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت عابر بانک را آماده سازید.4 .کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید. و با دست دستکش دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه جهت ورود رمز و مبلغ مدنظر…

ادامه خواندن ویروس کرونا