خواص توت

توت (سفید)  نامهای دیگر توت : فرصاد - میوه هزاردانه - تود-توث - مدر - موروم - مورون خواص توت .   فهرستی از خواص توت   (طبع آن گرم است) - دارای آهن - مدر (جوشانده برگ) - ملین مقوی و انرژی زا - دارای آسپرین (توت سیاه) - نیروی جنسی - حافظه - شیرافزا جنون و کمردرد(جوشانده با انجير و عسل) - اعصاب - سوءهاضمه - رودل - زخم روده واثنی عشر و معده (تازه و خشک)- درد دندان (مضمضه جوشانده پوست و برگ درخت) - سوختگی آتش (جوشانده برگ آن در روغن زیتون بصورت مالش)- تقویت بینائی (در تابستان)- کم کننده بزاق - لثه (غرغره جوشانده برگ) - قند خون (جوشانده برگ توت خشک بجای قند*) - طحال - آبله - حصبه - اسهال (جوشانده برگ توت سیاه) - اسهال کودکان (روزی ۴ قاشق سوپ خوری) - كبد - مسمومیت(جوشانده برگ)  بیرون آوردن حشره از گوش (آب ریشه درخت) - افتادن لوزه ها (غرغره با…

ادامه خواندن خواص توت