آویشن

آویشن شیرازی (از تیره لبديسان) نامهای دیگر : صعتر الحمار - آویشن - حاشا - کلکیک اوتی - آفشن - اوشن طیسی (اوشن کوهی) - اوشن صعتر رسمی - سرپوله - اسپولوم ماشو - تیموس - تومش - بودنه کوهی - صعتروس واريفاس - آویشم - مشک طرامشيع - اوشمک خواص آویشن (طبع آن گرم و خشک است) دارای ویتامینهای A. B. E - دارای هورمون گیاهی - اشتها - محرک - مقوی - ضدعفونی - نرم کننده - اعصاب و خستگی - سرماخوردگی -حافظه - نیروی جنسی - آست اخلاط خونی - ناراحتی های ریوی مانند برونشیت (۵۶ قطره انسان آن را روی قند بچکانید و با چای میل کنید). سرفه شدید صبحگاهی – زگیل - سیاتیک - درد انتهای دنده - ناتوانی و ضعف جسمانی افزاینده شیر مادر - پیچیدگی - عضلات - تصفیه خون – التیام زخم - مدر - سنگ کلیه – ورم کلیه - عفونت مجاری ادرار - اختلال کلیه - شاش بند…

ادامه خواندن آویشن