بامیه

بامیه نامهای دیگر: باميا - بهندی - مشک دانه دانه) خواص بامیه دارای پروتئین و ویتامینهای B - نشاسته - کلسیم - پتاسیم - منیزیم - اسيد فسفریک (دانه) - در عربستان برگ آنرا با قهوه مخلوط می کنند - مدر - ضد سودا (جوشانده گل) - انگل معده – سنگ آور (جوشانده) - كليه - مولد منی (جوشانده میوه) - ریه - کلیه -تب - سختی ادرار - نفخ (دانه) - سوزاک (العاب ریشه برگ) - لطیف کننده پوست - ضد تشنج (تخم) - زایمان راحت – گرفتگی صدا مضرات بامیه سوءهاضمه - تهوع - زیادکننده عرق (تخم) مقالاتی از گیاهان دارویی

ادامه خواندن بامیه