ترخون

ترخون (از تیره مرکبان) نامهای دیگر : طرخون - ترخوان - حوران - حومران - طرخوتي – الحوذان حوران رومی - ترخانی خواص ترخون (طبع آن گرم و خشک است)…

ادامه مطلبترخون