خواص تمشک

تمشک (از تیره گل سرخیان)  نامهای دیگر تمشک: عليق - تمیس - تلس--سه گل - توت سه گل - تلو- عليق الجبلتوت العليق - تموش - توت شوکی - عليق الجبل - توت وحشی   خواص تمشک . .   خواص تمشک بصورت فهرست وار (طبع آن سرد و خشک است) - دارای ویتامین های CK - رقیق کننده خون- تب رماتیسم- تصلب شرائن - تصفیه خون جوش صورت ناشی از يبوست - کک مک مالش) - چربی خون - عرق آور - احتمال جنین پسر را بالا می برد- اوره خون- مرض قند- آلبومینوری - لکنت زبان - مدر- خون اداری - شاش بند(تمشک خانگی) - فعال کننده کلیه سنگ کلیه - سرطان - قاعدگی- کم کننده بزاق - اسکوربوت- فشارخون - کندی عمل کبد - سرخ باد- زخم دهان - برآمدگی اطراف چشم - بواسیر- روده – زخم روده - ضدعفونی - اسهال همراه با التهاب روده (تمشک سیاه) اسهال کودکان (تمشک سیاه) - مننژیت (بستن…

ادامه خواندن خواص تمشک