خارشتر

  خارشتر از ترنجبین بدست می آید و نامهای دیگر آن عبارتند از : شترخار - اشترغاز - خارترانگبين - علف ترنجبين - كس - شوک الجمل - خاراشتری - جوانا - محروب - شوكه المبارک - زنی العجم (ریشه) - زنجبيل الفارس (ریشه).     خواص خارشتر . .   فهرستی از خواص خارشتر   طبع آن گرم و بسیار خشک است - مدر - اشتها -تب - ورم پروستات (عرق) - سنگ کلیه و ناراحتیهای مجاری ادرار - عرق آور - التيام زخم - بیماری آمیزشی - مسمومیت (ترشی آن) - يرقان - تقویت عمومی - ورم (ضماد با سرکه) - تنقيه معده (سرکه آن) - بواسیر(عرق) - سرطان - میگرن - تپش قلب - خلط آور - باز کننده عروق خونی (جوشانده گیاه) - سنگینی گوش (دود دادن) – لاغری (ناشتا) ۔ سر - نیروی جنسی – ضد سودا - سنگ کیسه صفرا - بواسیر - کهیر (یک ساعت قبل از غذا) - ترشحات زنانگی…

ادامه خواندن خارشتر