سوراخ کردن گوش

 سوراخ کردن گوش ها بسیاری از دختران به خاطر استفاده از گوشواره دوست دارند گوش هایشان را سوراخ کنند . بعید است که سوراخ کردن گوش به گوش ها آسیب برساند یا موجب عفونت شود، البته مشروط به اینکه توسط شخص مجازی انجام شده و بعد از سوراخ کردن مراقبت صحیح را انجام دهید. استفاده مشترک از وسایل سوراخ کردن گوشت ممکن است موجب سرایت بیماری هایی مانند هپاتیت و حتی ایدز شود.   قبل از سوراخ کردن گوش هایتان خوب فکر کنید چون در مواقعی که گوشواره به گوش ندارید سوراخ گوش ها نسبتا نمایان است و اگر نظرتان عوض شود و نخواهید گوشهایتان سوراخ باشد، پس از بسته شدن سوراخ ها جای آن باقی خواهد ماند. به لاله های گوش خود نگاه کنید بزرگ یا کوچک، گوشتی هستند یا نازک؟ لایه گوش بعضی افراد به قدری کوچک است که به زحمت جایی برای سوراخ کردن دارد. اگر میخواهید جای دیگری از گوشت آن را سوراخ کنید…

ادامه خواندن  سوراخ کردن گوش