پنبه

پنبه نامهای دیگر : قطن - پنبوق - كوتون - گویمسپیوم - كلوزه - حب القطن (پنبه دانه) - قور (پنبه تازه) پنبه یکی دیگر از گیاهانی است که قسمت های مختلف آن به عنوان داروی گیاهی استفاده میشود که در تعریف طب سنتی ایران، طبع آن گرم و خشک است. یکی از کاربردهای پنبه به عنوان مرهم برای سوختگی ها است به این نحو که آن را سوزانده و خاکسترش را با روغن زیتون مخلوط کنید، سپس خمیر حاصل را روی موضع زخم بگذارید تا بهبود پیدا کند. برگ گیاه پنبه برای درمان آبسه کاربرد دارد. برگ تازه پنبه را آسیاب کرده و دوبار در روز روی آبسه بگذارید. تهیه خمیر از برگ های گیاه پنبه و استفاده موضعی آن برای بهبود اختلالات پوستی موثر است. اگر ترکیب دانه های آسیاب شده گیاه پنبه و عسل را به مدت 7 روز مصرف کنید به درمان اسهال مزمن کمک شایانی میکند. همچنین اگر از گل های گیاه پنبه…

ادامه خواندن پنبه