چغندر

چغندر نامهای دیگر چغندر : سلق - چکندر - بنجر - بت - بتراو - قنوتلون   خواص چغندر .. .   فهرست کلی خواص چغندر   (طبع آن سرد است) - دارای ویتامین B - كبالت - تقویت قوای جنسی زنانه - دارای اثر رادیو اکتیو - قلیائی کننده خون (بری خنک - مقوی - ملین - آرام کننده - فشار خون (آب جوشانده خون - تصفیه خون – التهاب کبدی (برگ) – درد مفاصل - دندان درد (آب برگ) – سیاتیک - ورم پشت پا (ضماد برگ) - خروج مقعد (تنقیه آب) - سوختگی (مالش با برگ پخته) - کم خونی - مدر - ورم کلیه - درد کلیه – التهاب مثانه – بواسیر - بیماریهای پوستی - جذام – قاعدگی- دارای هورمون می کننده خون (برگ) - خستگی - ارخون (آب جوشانده آن) – اوره - سوءهاضمه - زخم معده (آب) – اشتها – رعشه - نیروی جنسی - گرفتگی طحال (پختن با عسل و…

ادامه خواندن چغندر