خواص یونجه

یونجه  نامهای دیگر : اسبست - خصمصه - سپست - سبيس - اسپيشتا - قم (یونجه خشک) - برسيم - بريس جوازی - رطبة (تر) - برشين - برسيم حجازی خواص یونجه : (طبع آن گرم و تر است) - دارای ویتامین های C-K- A . E چهار برابر لیموترش – تخم يونجه جوانه زده) - خونریزیهای داخلی - شیرافزا - ملين - نیروی جنسی - لاغری (خصوصا با شكر) - تصفیه خون - خارش پوست - ورم - لرزش (روغن) - شرائن کرونر قلب - کم خونی - خونریزی - پیشگیری از ورم کبدی - لاغری (باشکر) - زخم معده - مو نوشیدن آب آن با کاهو و هویج هر روز) - زیادکننده اسپرم (تخم) - هموفیلی - سرماخوردگی (جوشانده تخم) - رعشه (ضماد پخته روزی ۲ بار) - ترومبوز خون - خشونت صدا - سرفه - شب کوری - نرمی استخوان - اطفال و رشد اطفال - ترک اعتیاد - تصلب شرائن - کلسترول - پاک…

ادامه خواندن خواص یونجه