آلو بخارا

آلو بخارا

نامهای دیگر : صمغ فارسی (صمغ آن) – اجاص – آلوزرد – جاصا ۔ آلو برقانی – یرقون – پرونو – پروفوس – اماسکینا – قضنالا – عین البقر آلوی ترش


خواص آلو بخارا

خواص آلو بخارا

(طبع آن سرد و تر است) – سرشار از ویتامینها – منبع فیبر گیاهی – دارای آسپرین – میوه توان آفرین دارای پتاسیم فراوان – دارای سوربیتول – صفرابر استفراغ صفراوی -تب – عطش – خاش بدن – ورم لوزه و آب بینی (غرغره با جوشانده برگ – غرغره با جوشانده برگ و ریشه) – چسبندگی پلاکتهای خون – تقویت ریشه دندان – کهیر (ضماد با سرکه)


مضرات آلو بخارا

معده های ضعیف – ورم استخوان(زیاده روی)


مقالاتی از گیاهان دارویی