انجیر

انجیر

(انجیل) نامهای دیگر : تین – سوقی – انجیر شیرازی – فک – فکیوس – فراکتوس – زوکزون


خواص انجیر

سخت ترین زخم معده ها را می توان به وسیله انجیر خشک مداوا کرد. بدین ترتیب که میبایست ۱۵ روز ناشتا روزی یک عدد انجیر خشک بخورید. همچنین برای تاثیر بیشتر انجیر را درون عسل قرار داده و ۲۴ ساعت بعد  یک عدد میل کنید. مطمئن باشید که اثر شفابخشی بسیار قوی از انجیر خشک خواهید دید.


(طبع آن گرم و تر است) – سرشار از ویتامینها (بخصوص (B) – دارای پتاسیم – چربی خون – اوره خون تصفیه خون – بیماران دوره نقاهت – نرم کننده سینه و روده – سرماخوردگی شدید تورم حنجره – برونشیت مزمن -خلط خونی – تنگی نفس – بواسیر – جنون – وسواس – خال و زگیل (شیرابه برگ) – انسداد کبد* – درد پشت -عطش -تب – دستگاه هاضمه – زخم معده (با عسل) – آبسه دندان – قولنج (کولیت) – سوزش و خشکی زخمها -عطش – لاغری (۴ روز با کمی انیسون) – ریه – کلیه – مثانه – تکرار ادرار – شاش بند – قطره قطره آمدن ادرار – سخت ادراری.

حافظه – دافع اخلاط فاسد (با قرطم بوره ارمنی) – رفع اعتیاد (با مغز گردو) – بهق (مالش با بوره ارمنی) – سفید کننده دندان (مالش باس آنه – ترک پوست از سرما (با روغن بمالید) استسقاء (جوشانده شان نازک درخت و انجیر خشک)- اسهال خونی (انجیرخشک) – خصوصأ خشک) نیش عقرب (شیره برک) – نیروی جنسی (با مغزگردو روزی ۱۰۰ گرم)*- نقرس و اسیداوریک (انجیر خشک) -ورم پروستات (۲ ماه خیسانده انجیر خشک ناشتا ) – ضد سودا – تپش قلب ۔ ورم طحال (در سرکه انگوری خیسانده) – کبد – مسهل (شیرابه برگ در قند چکاندن و با چای خوردن) * – ضد حرارت بدن – درد دندان (شیرابه برگ) تصلب شرائن – کلسترول – ورم روده – عفونت روده.

کمر درد و استحکام استخوان (انجیر خشک) و تشنج و صرع – قلب تنظیم قاعدگی (جوشانده برگ چند روز قبل از عادت *) – زیبائی (انجیر خشک بارزه) روماتیسم -تورم لثه (غرغره با جوشانده) – قلیائی کننده خون (انجیر خشک) – رشد کودکان * – صفرا آور اسیداوریک – خشم قلیائی کننده خون انجیر خشک) – (گویند اگر زیر درخت آن خرچنگ و نمک و سوسن دفن کنند، میوه آن نمی افتد)


مضرات انجیر

کبدهای ضعیف -عطش (خشک آن) -طحال (خشک) -چاقی مرض قند(خشک) – چاقی – ضعف چشم – حصبه – سوءهاضمه (با گوجه فرنگی) – سنگ اگزالیک (انجیر خشک)


مقالاتی از گیاهان دارویی


انجیر