ترنجبین (از خارشتر بدست می آید)

نام دیگر ترنجبین : ترنگبین

ترنجبین

 

خواص ترنجبین

 

خواص ترنجبین بصورت فهرست وار

(طبع آن گرم و تر است)- ملین – نیروی جنسی (با شیر) – ضد سودا- بیماریهای عفونی – سرفه – نرم کننده سینه و روده – عطش – تب – استسقاء – حصبه – یبوست – ترس – اسید اوریک – کیسه صفرا – سنگ کیسه صفرا – استفراغ – سخت ادراری (با روغن کره گاو) – سردرد(در آب حل کنید و بخورید و بعد گلاب بنوشید) – زیبائی نوزاد – خارش پوستی


مقالاتی از گیاهان دارویی


 

ترنجبین