خارخسک (از خانواده اسفند)

نامهای دیگر: خسک – حسک – خارسوسک – هرواء – خارسه گوش – خارسه کوهک – فرس العجو – حمص الاامیر – شکرخنج – شکونج – سه کوهک – خرس العجوز – خاروسک – خارغلتان – شوک – بادآورد – خنجک

 

خواص خارخسک

 

خواص خارخسک

.

.


 

فهرست مهمترین خواص خارخسک

 

طبع آن گرم و خشک است – آنتی بیوتیک – مدر(تخم) – ضد سودا – مقوی – تاول دهان (مزمزه با شربت آن و عسل) – یبوست (دانه کوبیده با آب کاهو و شکر) – مارگزیدگی (۱۰ گرم با سرکه) – قولنج (کولیت) معده – ورم گلو (غرغره با جوشانده) – ورم لثه و جوش دهان (غرغره با جوشانده) – مفاصل (در روغن کنجد جوشاندن و مالیدن) – ضد بلغم – وسواس – مالیخولیا(با افتیمون) – نیروی جنسی (تخم آنرا در شیر ۳ بار جوشاندن یا نخود را در آب آن پروراندن)* – عقرب زدگی – سخت ادراری – التهاب مجاری ادرار- سختی و سوزش ادرار(با روغن کنجد) – درد مثانه – سوزاک – سنگ کلیه (جوشانده – گرد سفید روی برگ گل) – زیاد کننده منی – لارنژیت – استسقاء (مغز پوست کنده دانه) – به بند آورنده خون – افزایش دید چشم – کمر درد (مالش با روغن)


مضرات خارخسک

زیاده روی باعث سردرد و سقط جنین میشود.


مقالاتی از گیاهان دارویی


 

خارخسک