آکنه

آکنه چیست ؟ آکنه یا غرور جوانی یک بیماری و یا به عبارت بهتر، علامت پوستی بسیار شایعی است که شاید خلقت انسان با آن مواجه بوده و تقریبا تمام انسانها در مقطعی از طول زندگی خود، درجاتی از آن را تجربه می کنند. به علت شیوع زیاد و ارتباط آن با بلوغ، عدهای آنرا یک پدیده و و از علامت های دوران بلوغ فرزندان خود می دانند. ولی بهر حال با توجه به سن ابتلاء و تاثیر آن روی زیبایی و در موارد شدید، ایجاد عوارض و اسکار، نیاز به درمان آن بیشتر احساس می شود. آکنه از کلمه یونانی "acmie" به معنای نقطه گرفته شده که تقریبا معادل ضایعات التهابی موجود در این بیماری است و بعدها در زبان انگلیسی تدریجا به لغت acne تغییر کرده است که برای اجتناب از اشتباه شدن آن با ضایعات دیگر پوستی و بیماری های مشابه بصورت acne vulgaris بکار می رود. این عارضه، یک بیماری التهابی واحدهای پیلوسياسه انسان…

ادامه خواندن آکنه