انبه

نامهای دیگر : اینج - موانبه -نغزک انب خواص انبه (طبع آن گرم و خشک است) – اشتها (ترش) - سنگ کلیه و مثانه ترش) و درد معده (ترش) - بوی دهان – اسهال – سیاه کردن مو (برگ) انگل روده (ناشتا چند عدد رسیده) - سردرد - تقویت مری -طحال (ترش)۔ سفید کننده دندان - خونریزی (خاکستر چوب) -بازکردن رنگ صورت - لاغری - سرفه و سیاه سرفه - چاقی (انبه هندی) - کلیه - مدر - دیفتری - رماتیسم - عطش (خیسانده برگ) - قابض سیفلیس (صمغ) مضرات : تولیدکننده بلغم و سودا استسقاء (بخصوص ناشتا) بواسير (ترش) - ضعف بینائی (زیاد) - سوءهاضمه (ناشتا) - كبد لثه دندان مقالاتی از گیاهان دارویی

ادامه خواندن انبه