انجیر

انجیر (انجيل) نامهای دیگر : تین – سوقی - انجير شیرازی - فک - فكيوس - فراكتوس - زوكزون خواص انجیر سخت ترین زخم معده ها را می توان به وسیله انجیر خشک مداوا کرد. بدین ترتیب که میبایست ۱۵ روز ناشتا روزی یک عدد انجیر خشک بخورید. همچنین برای تاثیر بیشتر انجیر را درون عسل قرار داده و ۲۴ ساعت بعد  یک عدد میل کنید. مطمئن باشید که اثر شفابخشی بسیار قوی از انجیر خشک خواهید دید. (طبع آن گرم و تر است) - سرشار از ویتامینها (بخصوص (B) - دارای پتاسیم - چربی خون - اوره خون تصفیه خون - بیماران دوره نقاهت - نرم کننده سینه و روده – سرماخوردگی شدید تورم حنجره - برونشیت مزمن -خلط خونی - تنگی نفس - بواسیر - جنون - وسواس - خال و زگیل (شیرابه برگ) - انسداد كبد* - درد پشت -عطش -تب - دستگاه هاضمه - زخم معده (با عسل) - آبسه دندان - قولنج (کولیت)…

ادامه خواندن انجیر