انگور

انگور (مو) نوع قرمز از لحاظ خواص برتری بر انواع دیگر دارد نامهای دیگر : بوداوه - آمباسلوقی (درخت آن) - تاک (درخت آن) - عنب۔ داک - سوکی راک - مكربه – ازوم - شکر شیراز - وین (انگور سیاه) - استافوله - اووا - شجر العنب - احداق (انگور سیاه) - عذلوق (انگوز سبز) - مهره - مره - تنک خواص انگور (طبع آن گرم و تر است) - سرشار از ویتامینها (مانند A . B . C ) دارای پتاسیم - ید- دارای رادیو اکتیو- دارای آسپرین (انگور سیاه و قرمز) -حاوی سوربیتول - دارای کمیا انرژی زا و مقوی - شادی آور طحال و يرقان (شیره انگور باب خون (جوشانده برگ انگور قرم انگور قرمز) - کک مک (شیره انگور - دارای کمی انسولین گیاهی - مدر (انگور فرنگی) - مقوی - شادی آور - سرگیجه و استفراغ زنان حامله - خستگی(شیره انگور با سرکه) - پیشگیری از سقط (برگ مو)- چربی شانده برگ انگور…

ادامه خواندن انگور