خواص تمرهندی

تمرهندی  نامهای دیگر : آنیلی - جسارا جمر- حومرا - صبارا - خرمای گجرات - خبچه - حومر - تامارن - امله - انبله - سنيبا- صبارا - حمز- چیت چک - تمرکچارت(نوع هسته ریز و قرمز) - تمرهیرونی (نوع هسته ریز و قرمز) ایملی - آملی - امبلی   خواص تمرهندی . .   مختصری از خواص تمرهندی   (طبع آن سرد و خشک است) - دارای ویتامین C- ملين - عطش - خستگی - تب - صرع (با آب آلوی خيسانده) - سردرد- گشودن قاعدگی - خارش - فشارخون - زیبائی (با آب آلوی خیسانده) - تظاهرات پوستی - معده - استفراغ (خصومأ نوع صفراوی)- خناق (غرغره) - تنگی نفس - فرورفتگی استخوان صفرا آور سستی عضلات - امراض آمیزشی- ورم پروستات - يرقان- مرض قند(آش) - ورم معده - اشتها(خاکستر پوست)- انزال زودرس: آنرا خیس کنید به مدت ۴ روز و مغز آنرا در آورده با ۲ برابر قند حب سازید (روزی ۲ عدد) -…

ادامه خواندن خواص تمرهندی