خواص حنا

حنا نامهای دیگر حنا : ارقون - ایرقان -خني -رقان - مهندی - تقوليون - لفريقيش - قطب - هفه - الهنا - ایدقان - فاغيه    خواص حنا . .   خلاصه ای از خواص حنا   طبع آن گرم و خشک است - ضد میکرب - عرق زیاد کردن - تقویت مو طلائی کردن مو(با یک قسمت ریواس و ۲ قسمت حنا بر سر ببنديد) - سیاه کردن مو (بستن سر با برگ کنجد و حنا) - نفخ - بازکننده دهانه رگها - كليه (خيسانده برگ) - اگزما (پاشیدن گرد) - جرب (با آبليمو) - التيام زخم - رماتیسم (۲ / ۵ گرم با ترب ياقندرون) - سوختگی - درد عصبی – فلج - خستگی (روغن) - شکستگی استخوان - سردرد (ضماد با سرکه) - زخم و جوش دهان - ورم داخلی حجاب حاجز - زخم عرق سوز لای انگشت - قاعده آور- ترشحات سوزاکی مهبل – درد زهدان - درد رحم – سوزش پا ناشی…

ادامه خواندن خواص حنا