خون مردگی

خون مردگی و کبودی بدن همه ما باید پدیده خون مردگی معمولی آشنایی داریم. پس از وارد شدن یک ضربه به پوست در عرض چند دقیقه آن موضع به رنگ بنفش درآمده و سپس یک لکه آبی تیره در دو تا سه روز بعد ظاهر می‌شود. این خون منعقد شده در عرض دو تا سه هفته بعد با تخریب هموگلوبین آن تحت تاثیر سلول های خورنده از بین می‌رود. در این حالت محل آسیب دیده به شکل رنگین کمان در می آید یعنی در وهله اول آبی روشن سپس سبز و زرد می شود و سرانجام از بین می‌رود. نکته جالب این است که خون مردگی و هماتوم های پوستی از نظر پزشکی قانونی برای کشف ریشه جنایت ها یا بررسی مرگ های مشکوک اهمیت زیادی دارد. درمان کبودی یا هماتوم درمان خون مردگی یا رفع کبودی و سایر حالت های شبیه به آن ساده است و اساساً توسط دو گیاه به نامهای همیشه بهار کوهی و تامیه…

ادامه خواندن  خون مردگی